Kinh tế
Hội đồng đánh giá giữa kỳ Dự án Phát triển thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt

Chiều ngày 29/12/2021, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ thành lập Hội đồng Khoa học và công nghệ đánh giá giữa kỳ “Dự án Phát triển thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt” do Th.S Nguyễn Thanh Điền làm chủ nhiệm. Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ là cơ quan chủ trì dự án.

Dự án thực hiện nhằm mục tiêu xây dựng, khai thác và phát triển thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt, qua đó góp phần nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước. 

Qua thời gian triển khai dự án, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thực hiện những nội dung: Khảo sát (lần 1) đánh giá nhu cầu của khách hàng; Xây dựng mô hình phát triển thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt; Xây dựng kênh thông tin và truyền thông về thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt; Tập huấn nâng cao năng lực về nhận dạng, xác lập, quản lý và phát triển thương hiệu.

Dự kiến những công việc còn lại cần thực hiện trong thời gian tới: Khảo sát đánh giá nhu cầu của khách hàng; Xây dựng kênh thông tin và truyền thông về thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt; Tập huấn nâng cao năng lực về nhận dạng, xác lập, quản lý và phát triển thương hiệu.

Hội đồng đánh giá cao kết quả giữa kỳ của dự án và thống nhất dự án tiếp tục thực hiện giai đoạn còn lại theo đúng tiến độ và góp ý của thành viên hội đồng.

Sở KH&CN

Sự kiện liên quan
...

2022-01-06 12:01:52

Linh hoạt thích ứng, kết nối nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Xem chi tiết
...

2022-01-10 18:45:43

Hội đồng đánh giá giữa kỳ Dự án Phát triển thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt
Xem chi tiết