CÂU HỎI CHI TIẾT

Vấn đề an toàn thực phẩm
Có tồn dư thuốc BVTV trên các loại rau quả mà chúng ta ăn hay không, và dư lượng thuốc sẽ tồn tại trong bao lâu?
Đặt câu hỏi miễn phí
Câu hỏi liên quan